Ochrana osobných údajov

Prijímacie skúšky do ZUŠ pre školský rok 2019/2020

Srdečne pozývame všetkých  na prijímacie skúšky do ZUŠ pre školský rok 2019/2020  do všetkých odborov :

hudobný

výtvarný

tanečný

literárno-dramatický

 

V hudobnom odbore prijímame na:

hru na klavíri, cimbale, flaute, keyboarde, husliach, gitare, akordeóne,  dychových nástrojoch, spev.

 

 

Od septembra otvárame výučbu

 nového hudobného predmetu !!!

     Hra na Bicie  J

 

Prihlásiť sa môžete od 17.6.2019 do 21.6.2019

v čase od 13:00 – 18:00 hod.

TEŠÍME SA NA VÁS J

www.zusvkrtis.eu     kontakt: 047/4830413